Teamconcept

Complexe bouwprojecten, omvangrijke projectteams, korte bouwtermijnen, beperkte bouwbudgetten, uitdagende architecturale ontwerpen, … Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de hoge eisen die ons vakmanschap stevig op de proef stellen. Daarom is een vertrouwensvolle en constructieve samenwerking vereist voor de realisatie van projectobjectieven. Intensieve en proactieve samenwerking is het basisprincipe van het ZÜBLIN teamconcept: een samenwerkingsmodel dat we al jaren succesvol in de praktijk omzetten.


Samenwerken als rode draad

Het ZÜBLIN teamconcept is een uniek partnerschapsmodel dat de samenwerking vertaalt in concrete en contractueel vastgestelde methoden bijvoorbeeld een vooraf bepaalde prijs of specifieke bouwperiode. Opdrachtgever en algemeen aannemer gaan vanaf het beginstadium van het project intensief samenwerken. Deze continue samenwerking vormt de rode draad doorheen het project, zowel tijdens de ontwikkeling, de uitvoering als de nazorg. Een vroegtijdige uitwisseling van kennis, behoeften en ervaringen garandeert een optimalisatie van het project. Deze aanpak biedt een zo groot mogelijke transparantie, een uitstekend verloop van de werkzaamheden en een snelle en efficiënte reactiemogelijkheid. De nauwe samenwerking met de klant zorgt voor een evenwichtige uitvoering waarin risico’s en conflicten al snel duidelijk en controleerbaar worden. Een snelle anticipatie vermijdt overbodige kosten tijdens de bouwfase. Een professioneel projectteam zorgt voor kosten – en tijdsvermindering en biedt eveneens de garantie op een kwalitatief hoogwaardige realisatie.

Voor meer informatie over dit succesvol partnerschapsmodel verwijzen wij u door naar de website van ZÜBLIN teamconcept.

Stap voor stap

In een eerste fase worden de krijtlijnen uitgezet en de projectdoelstellingen vastgelegd. ZÜBLIN krijgt inspraak in het ontwerp of neemt het ontwerp op zich. Onze onderneming fungeert eveneens als projectconsultant: een behoefteanalyse, een onderzoek van de locatie en een economische haalbaarheidsstudie vloeien hieruit voort. Deze tools zorgen uiteindelijk voor de bewaking van de gedefinieerde targets op het vlak van budget, timing en bouwbaarheid.

Tijdens de realisatie treedt ZÜBLIN op als algemeen aannemer. De uitvoering hangt af van het overeengekomen budget, de termijn en de gewenste kwaliteit. In dit stadium is ZÜBLIN verantwoordelijk voor het volledige project management, de bouwwerkzaamheden en de ingebruikstelling van het gebouwencomplex.

De klant kan ook gebruik maken van een optionele fase waarin ZÜBLIN het facility management op zich neemt. Tijdens de exploitatie is ZÜBLIN dan verantwoordelijk voor het onderhoud voor rekening van de eigenaar en/of gebruiker. De facilitaire diensten van ZÜBLIN omvatten het besturen en beheersen van ondersteunende activiteiten zoals verbouwingen, uitbreidingen, renovatie en onderhoud. Onze organisatie staat bijgevolg open voor de realisatie van diverse DBFM-projecten.LINKS