CO2-bewuste onderneming

Certificatie van ZÜBLIN Nederland als CO2-bewuste onderneming

Op diverse wijzen streeft ZÜBLIN Nederland naar een verlaging van de impact van bouwen op het milieu: door projecten beter uit te denken, vernieuwende producten en alternatieve energiebronnen in te zetten en door haar eigen medewerkers milieubewust te laten handelen tijdens hun werkzaamheden. ZÜBLIN is alert met betrekking tot de keuze van materialen en het selecteren van toeleveranciers. Zij legt bouwmethoden en technologieën langs de meetlat van duurzaamheid.

ZÜBLIN Nederland wenst haar duurzaam beleid kenbaar te maken door zich te profileren als CO2-bewuste onderneming. Hiertoe heeft zij zich laten certificeren volgens de CO2-prestatieladder van SKAO, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De certificatieaudits door DNV hadden voor het eerst plaats in augustus 2011 bij ZÜBLIN Nederland en bij een aantal business units uit het STRABAG - ZÜBLIN concern met wie zij geregeld samenwerkt in Nederland. De audits werden bekroond met het certificaat niveau 3. In juni 2012 werd succesvol het hoogste niveau nagestreefd, wat heeft geleid tot het certificaat niveau 5 dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

CO2-reductiestrategie

Op basis van de energieverbruiken in het referentiejaar 2010 werd vanaf 2011 de ecologische voetafdruk of carbon footprint Scope 1 & 2 van onze organisatie berekend. Scope 1 & 2 emissies zijn directe en indirecte CO2-emissies door de eigen inzet van energiebronnen, in tegenstelling tot Scope 3-emissies die worden veroorzaakt door bronnen die niet door de eigen onderneming worden beheerd. Na uitvoering van een aantal energieaudits in onze kantoren en op onze bouwplaatsen werd een actieplan opgesteld ter reductie van onze CO2-uitstoot. De hieruitvolgende conclusies werden samengebracht in de bijgevoegde "CO2-reductiestrategie".

Vanaf 2012 werd de lat hoger gelegd, en werden bijkomende doelstellingen vooropgesteld uitgaande van de analyse van een aantal Scope 3-thema's zoals de behandeling van het bouwafval, de productie van materialen, en het transport hiervan naar de bouwplaatsen. Lees meer toelichtingen over deze thema’s in onderstaande ‘downloads’.

LINK